http://3.bp.blogspot.com/-WH_FEtT_Cvs/USDjPDtErPI/AAAAAAAAAjk/0BNlHdiUu9w/s1600/back+to+top+button.gif Blog Kanuragan Extrem: PEGANGAN PARA PENDEKAR KELIMA

Kamis, 10 November 2011

PEGANGAN PARA PENDEKAR KELIMA


"Duh Gusti Allah...
Ingsun Nyuwun Pangapura...
Kalawan Sedaya Kalepatan Ingsun ....
Nalika Ingsun Sampun Saget Tetingalan Ing Alam Pepadhangan...
Dumugi Ingsun Kundhur Ing Alam Kelanggengan..."

EKSTRAK ILMU KANURAGAN :

Salam Persahabatan....
Berikut ini merupakan pegangan wajib bagi para Pendekar di dalam meningkatkan kekuatan badan secara lahir dan bathin...
Sehingga menjadi Pendekar yang linuwih, digdaya baik fisik maupun rohani.

Lelaku Yang Dikerjakan :
  1. Puasa mutih selama 3 hari di mulai pada hari Sabtu Kliwon...
  2. Sebelumnya hendaknya diawali dengan lelaku sesuci dhahir dan bathin dengan...
  3. Mandi besar pada pukul 12 malam...
  4. Dilanjutkan dengan mengerjakan 2 rokaat sholat sunnah hajat...
  5. Kemudian membaca do'a Ismu Paneguhan Wakhdiyat sebanyak 3x ulangan dengan penuh kesungguhan (cipta)
  6. Akhiri dengan do'a permohonan petunjuk kepada Allah Raja Diraja Alam Semesta....
  7. Do'a Ismu wajib diamalkan setiap selesai melaksanakan sholat wajib baik ketika masih dalam masa lelaku maupun sesudahnya (istiqomah) cukup 1x saja...
  8. Setelah tiba masa lelaku di hari ke-tiga (terakhir) hendaknya tidak tidur semalaman suntuk hingga tiba waktunya terbit fajar di hari penghabisan....
  9. Lebih afdhol bila anda mengundang 7 orang tetangga untuk selamatan nasi ketan....
Do'a Ismu Yang Diamalkan :

"Shalalahu alaihi wasallam...
Sang luwih mulya pangluputku hu Allah....
Aja ngrasa tan badan lara...
Nyipta ibadati tunggal badan lan nyawa...
Tunggal dzat lan sifat aja lara...
Hu dzatullah....
Sifatullah...
Af'alullah...
Asma Allah...
Teguh langgeng tan kena owah gingsir...
ingsun winadahan manik sa'mrica binubut gedene...
Kinunci wesi pulosari...
Ginedang wesi kuning ...
Teguh tan kena winengkang...
Tuktek lemer tan ana karasa...
Sir Allah, dzatullah....
Yaa ingsun ngancik sajroning Allah..."

Demikian sedikit pengetahuan yang dapat penulis persembahkan....
Semoga bermanfaat bagi mereka yang gemar mengasah jatidiri...
Wasallaam...

Postingan Wajib Dibaca :

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...