http://3.bp.blogspot.com/-WH_FEtT_Cvs/USDjPDtErPI/AAAAAAAAAjk/0BNlHdiUu9w/s1600/back+to+top+button.gif Blog Kanuragan Extrem: AJIAN JAYABRAMA

Jumat, 08 April 2011

AJIAN JAYABRAMA


"Kriwikan isok dadi grojokan...
Nalika geni cilik isok ngobarno Neraka Jahanam..
Nalika duso cilik dadi duso gedhe ing alam Kelanggengan..."

Ekstrak Ilmu Kanuragan :

Ilmu kanuragan tidak hanya berfungsi sebagai lambaran ilmu pukulan ataupun kadigdayan dalam ilmu beladiri saja, tetapi kanuragan sebagai kemampuan lebih yang dapat digunakan untuk sembarang bentuk tujuan yang sulit untuk dinalar oleh akal sehat.

Seperti halnya pada ajian Jayabrama disini yang ditujukan secara khusus untuk kekebalan terhadap api ataupun mampu untuk memadamkan api, sekaligus keistimewaan bersahabat dengan api.

Dalam pengertian, Pendekar yang telah sempurna dalam mempelajari dan melatih ajian ini maka tubuhnya tak akan bisa dibakar oleh api. Terlebih bagi Ilmu kanuragan yang mengandung unsur pukulan api-pun seakan tawar/ternetralisir oleh ajian ini. Bahkan, si-pemilik ajian ini memiliki kelebihan secara supranatural mampu bersahabat dengan api.

Untuk dapat menguasai ajian ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Anda dituntut untuk gemar lelaku batin dan ruhani. Seperti puasa se-suci bathin selama 40 hari dengan tata cara sebagai berikut :
  1. Bulatkan tekad, semangat, dan keikhlasan bila anda bersungguh-sungguh ingin mempelajari ajian Jayabrama. Dengan harapan, agar ditengah perjalanan lelaku ritual anda tidak sampai terputus di tengah jalan.
  2. Sebelumnya anda harus memutuskan kapan atau saat kapan lelaku ilmu ajian Jayabrama tersebut dapat anda kerjakan. Dan ingat... lelaku tersebut harus benar-benar genap 40 hari lamanya anda kerjakan.
  3. Awali dengan sesuci dahir dan batin dengan mandi keramas terlebih dahulu.
  4. Diteruskan dengan mengerjakan 2 rokaat sholat hajat dan do'a permohonan kepada Raja Alam Semesta bahwa anda berkehendak untuk dikaruniai ilmu Ajian Jayabrama tersebut secara sempurna.
  5. Lanjutkan dengan pembacaan do'a ajian sekaligus sebagai wirid wajib cukup 7x ulangan saja setiap selesai anda mengerjakan ibadah sholat wajib...
  6. Sebagai bentuk lelaku batin dan ruhani yang harus anda kerjakan adalah dengan menjaga diri anda tetap suci dari hadats besar maupun kecil. Dan menjaga setiap ucapan lisan dengan perkataan yang baik, benar, dan jujur. Terlebih, harus selalu mengisi suara dan suasana bathin/ hati dengan diisi oleh dzikir mengingat akan kasih sayang Allah SWT kepada makhluknya.
  7. Kerjakan lelaku tersebut secara istiqomah hingga 40 hari.
  8. Setelah selesai masa lelaku tersebut anda kerjakan harap anda bersedia "selamatan 7 piring bubur putih" dan diberikan kepada tetangga dekat anda.
  9. Lelaku tersebut, harus tetap anda biasakan tetap dikerjakan walau selesai anda lelaku hingga anda benar-benar mendapat petunjuk dari Raja Alam Semesta bahwa anda telah di-karuniai ajian Jayabrama tersebut.
Do'a Ajian Yang harus dibaca :
"Bismillahir rahmanir rahiim...
Ingsun matek ajiku Jayabrama...
Kadadeanmu kawah abang...
Kuthane tembaga...
Bala pitung ewu... padha reksanen aku...
Ngreksa teguh rahayu...
Atutup para nabi...
Akancing Gusti Allah..., pandhita jaya wali sanga...
Iku jenenge urip...
Kang mengku ing liyan tan obah kabeh...
Laa Qaula Walaa Quwwata Illaa Billaahi 'Aliyil Azhim...."

Demikian persembahan dari penulis, semoga kelebihan dan kekurangan di dalamnya bermanfaat bagi mereka yang gemar menggembleng diri untuk menemukan jati diri sejati...
Salam persahabatan dan semoga sukses bagi anda semuanya...


1 komentar:

Hendra Agnes mengatakan...

Nama Lengkap : Hendra Agnes
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 28 Agustus 1984
Usia : 33 Tahun
Status Nikah : Sudah Menikah
Status Gender : Laki-laki
Status Pekerjaan : Guru Bahasa ‘Arob dan Tafsiir Hadiits
Email : hendraagnes28@gmail.com
Agama : Islam
Nama Ayah Kandung : Bapak Mochammad Djainuri
Agama : Islam
Nama Ibu Kandung : Ibu Yunani
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jalan Joyoboyo, Loceret Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur – Indonesia
———————————————————-
A’uudzubillaahi minasy-Syaithoonir-Rojiim. Bismillaahir-Rohhmaanir-Rohhiim. WA’ALAIKUMUS-SALAAMU wa rohhmatulloohi wa barokaatuHu. Salam silaturrohmi. Semoga salam dan rahmat dan hidayah dan kesehatan ( termasuk panjang usia ) , dan rezeki yang penuh berkah melimpah serta kekuatan dari Allooh SWT selalu terlimpahkan kepada Para Guru dari Bapak Ustaadz SOELISTIJONO , S.Pd., dan khsususnya kepada Bapak Ustaadz SOELISTIJONO , S.Pd. ( selaku pemilik situs http://kanuraganextrem.blogspot.com/ dan sekaligus sebagai Pengijaazah Keilmuan di dalam situs tersebut ). Aamiin Alloohumma Aamiin. ( QobiLtu, QobiLtu, QobiLtu ) Saya terima ijaazah yang penuh berkah dengan lengkap dan sempurna tersebut tentang pentingnya AJIAN JAYA BRAMA tersebut dari Bapak Ustaadz SOELISTIJONO , S.Pd. . Dan saya mohon izin untuk mengamalkannya lillaahi Ta’aalaa. Dan saya mohon do’a restu kepada Bapak Ustaadz SOELISTIJONO , S.Pd. supaya saya berhasil dalam mengamalkan AJIAN JAYA BRAMA tersebut demi meningkatkan ibadah hanya kepada Allooh SWT secara ikhlas. Aamiin Alloohumma Aamiin. Saya berjanji akan menjaga nama baik blog http://kanuraganextrem.blogspot.com/ dan saya TIDAK ingin menyalahgunakan isi dari blog http://kanuraganextrem.blogspot.com/ ini. Dan Saya selalu mengucapkan Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ustaadz SOELISTIJONO , S.Pd. atas Ijazah yang penuh berkah itu. Dan saya berjanji akan selalu ingin mengirim hadiah Q.S. Al-Faatihah kepada Para Guru dari Bapak Ustaadz SOELISTIJONO , S.Pd. beserta kedua Orang Tua Bapak Ustaadz SOELISTIJONO , S.Pd. serta kepada para keluarga Bapak Ustaadz SOELISTIJONO , S.Pd. juga setiap hari bibarokatiL-Faatihah.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...