http://3.bp.blogspot.com/-WH_FEtT_Cvs/USDjPDtErPI/AAAAAAAAAjk/0BNlHdiUu9w/s1600/back+to+top+button.gif Blog Kanuragan Extrem: AJIAN SERAT NETRA DAHANA (1)

Jumat, 05 Juli 2013

AJIAN SERAT NETRA DAHANA (1)

Ajian Serat Netra Dahana
"Jagat iku kiblate onok papat ...
Jarene wong syariat ...
Jagat iku kiblate onok wolu ...
Jarene wong tharikat ...
Jagat iku kiblate onok sepoloh ...
Jarene wong hakekat ...
Jagat iku kiblate onok mung siji ...
Jarene wong maghrifat ..."

Ekstrak : Ilmu Kanuragan
(Khusus Bagi Mereka yang telah matang dalam pemahaman konsep Spiritual) 

Salam Persahabatan ...
Dalam kesempatan berikut ini tibalah pada babak akhir dari keseluruhan postingan Penulis yang membahas tentang Ilmu Kanuragan Tingkat Tinggi yakni serial dari  Ajian Serat Jiwa.

Sehubungan dengan tugas dan kesibukan Penulis dalam beberapa akhir minggu ini, terasa lama untuk update postingan terbaru ...

Kini tibalah pada bahasan Ajian Serat Netra Dahana (=Ajian Netra Dahana), yang merupakan bagian puncak dari ke-Sepuluh Tingkatan  dari Ajian Serat Jiwa.

Ajian Serat Netra Dahana, setingkat lebih tinggi dari Ajian Serat Gelang-Gelang, dan di bawah satu Tingkat dari Ajian Waringin Sungsang , dan dua Tingkat di bawah Ajian Lampah Lumpuh dan Ajian Semar Mahameru...

PENGANTAR :

Langsung saja sebut saja dengan " Ajian Serat Jiwa Tingkat X ", yakni Ajian dalam kajian Ilmu Kanuragan Tingkat Tinggi yang berfungsi untuk  :
  1. Menetralisir kekuatan lawan yang telah atau akan berbuat jahat untuk mencelakai keselamatan diri anda ...
  2. Menghisap saripati (inti energi) dari kekuatan lawan yang akan mendzalimi diri anda ...
  3. Pukulan penakhluk = Pamungkas untuk menghancur leburkan lawan
Mengingat betapa mengerikan akibat/efek  yang akan ditimbulkan dari penggunaan Ajian Serat Jiwa Tingkat ke Sepuluh ini, maka si-Pemilik Ajian ini haruslah benar-benar seorang Pendekar yang welas asih, mumpuni dan bijaksana ... 

Karena, di dalam mempelajari ajian Serat Jiwa di Tingkat ini secara sempurna tidaklah semudah berucap ludah dan membalikkan telapak tangan. Tetapi menuntut kesadaran anda untuk sudah harus menjadi Manusia Pendekar dan Pendeta yang telah mampu menggabungkan ke empat unsur alam dan ruhani yang ada dalam diri anda, baik secara filsafati (pemahaman) maupun tata kelakuan dhahir dan bathinnya...
Unsur tanah, air, api, dan udara haruslah menjadi satu kesatuan yang terkendalikan secara harmoni di dalam diri kita, sehingga perubahan yang dramatis pada kematangan spiritual itu yang akan menjadi kunci kesempurnaan penguasaan Ajian Serat Jiwa di Tingkat Pamungkas ini... 
URAIAN MAKNA :
  1. Netra = Mata, panca indera penglihatan yang berfungsi menampilkan visualisai dari perekaman obyek dhahir, bathin, dan sir = rahasia tersembunyi (hakekat), baik melalui saluran mata dhahir maupun bathin yang nantinya  akan diinternalisasi ke dalam "Sumber Kekuatan Inti Pribadi" anda ...
  2. Da =  (bila disambung dengan Ha menjadi Daha = Kebodohan, ketidaktahuan, kegelapan), yang menjadi penghalang/penghambat dari "Kesucian Pandangan Ruhani" manusia untuk sampai pada Hakekat yang sebenarnya ...Sehingga nafsu menjadi kendaraan utama dalam mengarungi samudera kehidupan dunia yang fana ini ...
  3. Ha = Hawa (udara yang bersenyawa dengan api = nafsu), yang menjadi faktor penyebab/penghalang yang utama bagi pandangan ruhani  manusia (terhijab) dan semakin jauh dari pemahaman hakekat akan Kebesaran Yang Maha Kuasa ...
  4. Na = Naas (sial, apes, malang), terlebih lagi bila diartikan "Naar" = (Neraka, musibah, bencana) merupakan akibat dari mementingkan keserakahan dan kesombongan pada "Hawa Nafsu Duniawi " hingga kesesatan dan kekafiran yang akan ditemuinya dalam mengarungi luasnya samudera alam ruhaniah untuk kembali kepada-Nya....
  5. Ajian Netra Dahana = Kekuatan Ilmu Kanuragan yang terpusat pada mata dhahir dan bathin dalam mengaplikasi keseluruhan dari fungsi kekuatannya ....  
Ajian Serat Netra Dahana, ......... (bersambung keseri 2)
Demikian penjelasan sementara dalam postingan yang dapat Penulis sampaikan dalam kesempatan kali ini ... 
Sekiranya terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penyajiannya agar dapat dimaklumi ...
Wasalaam .... 


copyright by Blog Kanuragan Extrem

2 komentar:

Hendra Agnes mengatakan...

Nama Lengkap : Hendra Agnes Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 28 Agustus 1984 Usia : 33 Tahun Status Nikah : Sudah Menikah Status Gender : Laki-laki Status Pekerjaan : Guru Bahasa ‘Arob dan Tafsiir Hadiits Email : hendraagnes28@gmail.com Agama : Islam Nama Ayah Kandung : Bapak Mochammad Djainuri Agama : Islam Nama Ibu Kandung : Ibu Yunani Agama : Islam Alamat Lengkap : Jalan Joyoboyo, Loceret Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur – Indonesia A’uudzubillaahi minasy-Syaithoonir-Rojiim. Bismillaahir-Rohhmaanir-Rohhiim. WA’ALAIKUMUS-SALAAMU wa rohhmatulloohi wa barokaatuHu. Salam silaturrohmi. Semoga salam dan rahmat dan hidayah dan kesehatan ( termasuk panjang usia ) , dan rezeki yang penuh berkah melimpah serta kekuatan dari Allooh SWT selalu terlimpahkan kepada Para Guru dari Bapak Ustaadz SOELISTIJONO , S.PD., dan khsususnya kepada Bapak Ustaadz SOELISTIJONO , S.PD. ( selaku pemilik situs http://kanuraganextrem.blogspot.com/ dan sekaligus sebagai Pengijaazah Keilmuan di dalam situs tersebut ). Aamiin Alloohumma Aamiin. ( QobiLtu, QobiLtu, QobiLtu ) Saya terima ijaazah yang penuh berkah dengan lengkap dan sempurna tersebut tentang pentingnya AJIAN SERAT NETRA DAHANA TINGKAT 1 tersebut dari Bapak Ustaadz SOELISTIJONO , S.PD. . Dan saya mohon izin untuk mengamalkannya lillaahi Ta’aalaa. Dan saya mohon do’a restu kepada Bapak Ustaadz SOELISTIJONO , S.PD. supaya saya berhasil dalam mengamalkan AJIAN SERAT NETRA DAHANA TINGKAT 1 tersebut demi meningkatkan ibadah hanya kepada Allooh SWT secara ikhlas. Aamiin Alloohumma Aamiin. Saya berjanji akan menjaga nama baik blog http://kanuraganextrem.blogspot.com/ dan saya TIDAK ingin menyalahgunakan isi dari blog http://kanuraganextrem.blogspot.com/ ini. Dan Saya selalu mengucapkan Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ustaadz SOELISTIJONO , S.PD. atas Ijazah yang penuh berkah itu. Dan saya berjanji akan selalu ingin mengirim hadiah Q.S. Al-Faatihah kepada Para Guru dari Bapak Ustaadz SOELISTIJONO , S.PD. beserta kedua Orang Tua Bapak Ustaadz SOELISTIJONO , S.PD. serta kepada para keluarga Bapak Ustaadz SOELISTIJONO , S.PD. juga setiap hari bibarokatiL-Faatihah.

Ahmad Syamsuri mengatakan...

Assalamualaikum ustadz..
Saya Ahmad Syamsuri mohon izin untuk menggunakan sebagian atau keseluruhan isi postingannya, guna melengkapi novel yang saya tulis dengan judul "Badiuzzaman dan Pena Ular."
Syukron..
Wassalamu alaikum wr. Wb...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...