http://3.bp.blogspot.com/-WH_FEtT_Cvs/USDjPDtErPI/AAAAAAAAAjk/0BNlHdiUu9w/s1600/back+to+top+button.gif Blog Kanuragan Extrem: SIKAP SEMBAH BUMI

Senin, 06 Agustus 2012

SIKAP SEMBAH BUMI

Sembah Bumi

SALAM PERSAHABATAN ...

Bumi merupakan hamparan sajadah alam yang membentang dari Masyriqi (Barat)  hingga Maghribi (Timur) yang diperuntukkan bagi umat manusia untuk tunduk dalam mensucikan diri menghadap Raja Maharaja Robbul Jallil Yang Maha Perkasa....

Bumi merupakan bentangan alam yang melintang dari arah Utara hingga Selatan dengan bermuara pada masing-masing kutubnya... Bumi adalah curahan kasih Allah kepada makhluknya tanpa ada pengecualian...

Sikap Sembah Bumi janganlah diartikan secara mentah-mentah, bahwa kita menyembah kepada Bumi. Bukan !!. Tetapi dalam konteks rasa syukur dan penghormatan kita atas rakhmat dan nikmat yang telah dicurahkan Allah SWT kepada diri kita dengan  memberi kepercayaan bahwa kita (manusia) diberi beban amanat  dan tanggung jawab sebagai penegak kebenaran dan keadilan di atas Bumi-Nya...

SIKAP SEMBAH BUMI :
 1. Berdiri tegak lurus dengan pandangan mata ke arah depan. Satukan konsentrasi pikiran dan pernafasan secara alamiah...
 2. Kedua telapak tangan berada di depan dada membentuk sikap sembah..., yang diartikan bahwa kita selalu bersyukur kehadirat Raja Alam Semesta yang telah mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya sehingga kita diberi kesempatan untuk hidup di atas permukaan Bumi....
 3. Sikap tubuh yang demikian merupakan bentuk kewaspadaan dan instropeksi diri atas kelebihan dan kekurangan yang kita miliki...
 4. Lakukan sikap yang demikian dalam beberapa tarikan nafas alamiah sambil berucap syukur dengan bacaan sebagai berikut :
 • Tarik nafas bacalah Basmalah.... 1x
 • Tahan nafas bacalah Yaa Allahu Yaa Khayyu....1X
 • Lepas nafas bacalah Hamdallah.....1x   
Setelah suasana bathin diri anda  sepenuhnya dalam keadaan terkendali  (kontrol-rileksasi) maka anda dapat melanjutkan pada sikap yang kedua...

MANFAAT SIKAP :
 1. Menghimpun energi positif sebanyak yang kita inginkan
 2. Menetralisir masuknya unsur-unsur negatif yang ada di dalam tubuh yang dapat merusak kebersihan unsur kekuatan bathin anda...
 3. Menyembuhkan penyakit ruhaniah pada diri sendiri (self healing)...
 4. Waspada dalam segala bentuk persoalan hidup dengan melatih sikap ketenangan diri anda. Dalam artian selalu percaya bahwa segala macam persoalan hidup di dunia ini  pasti ada jalan keluarnya...
 5. Dapat digunakan untuk melatih ilmu kurung, pagaran diri, selimut gaib dan lain sebagainya sebagai sarana/lelaku  memproteksi diri dari serangan fisik dan gaib...
 6. Menyeimbangkan fungsi cakra tubuh anda..., sehingga berfungsi secara selaras-serasi-seimbang dalam kebutuhan hidup fisik dan ruhaniah anda...
Demikian sedikit pengetahuan yang dapat penulis persembahkan....
Semoga memiliki manfaat bagi kita semua....
Wasallaam...

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...